Cookie Policy

Adresat e IP dhe Cookies

Ne mund të mbledhim informacion në lidhje me kompjuterin tuaj, duke përfshirë (kur është e mundur) adresën tuaj të IP, sistemin operativ dhe llojin e shfletuesit, për sistemin e administrimit dhe për të raportuar informacionin e përgjithshem te reklamuesit tanë. Kjo është e dhëne statistikore rreth përdoruesve tanë, veprimeve te kërkimit, modeleve, dhe nuk identifikon asnje individ dhe ne nuk do të mbledhim informacion personal në këtë mënyrë.

Ne mund të marrim informacion në lidhje me përdorimin tuaj të përgjithshëm të internetit duke përdorur skedarin e të dhënave, i cili është i ruajtur në hard diskun e kompjuterit tuaj. Këto “cookies” përmbajnë informacionin që transferohet në hard diskun e kompjuterit tuaj. Këto të dhëna na ndihmojnë neve që të përmirësojmë website-n tonë dhe të ofrojmë shërbim më të mirë dhe më të personalizuar.

Ato na mundësojnë neve të:

-Vlerësojmë masen e audiencës sonë dhe modelin e përdorimit

-Ruajmë informacionet në lidhje me preferencat tuaja që të permiresojme median tonë   në përputhje të interesave tuaja individualë.

-Pershpejtojmë kërkimet tuaja.

-T’ju dallojmë kur ju i riktheheni website-t tonë.

Perdorimi i informacionit

Ne përdorim informacionin e marrë nga ju në mënyrat e mëposhtme:

  • Të sigurohemi që përmbajtja në faqen tonë është e paraqitur në mënyrën më efektive për ju dhe për kompjuterin tuaj.
  • T’ju sigurojmë informacion, produkte ose shërbime që kërkoni nga ne ose që ne mendojmë që juve ju interesojnë, ne rastin kur ju keni pranuar qe të kontaktoheni nga ne për qellime të tilla.
  • Të kryejmë detyrimet tona që kanë dalë nga kontratat e bëra nga ju dhe ne.
  • T’ju lejojmë juve të merrni pjesë në pjeset interaktive të shërbimit tonë, atehere kur ju vendosni ta bëni këtë.
  • T’ju njoftojmë në lidhje me ndryshimet në shërbimin tonë.

Ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja, ose të lejojmë palët e treta te caktuara t’i përdorin ato për t’ju dhënë informacion në lidhje me shërbimet që mund të jenë në interes për ju dhe ne ose ata do ju kontakojmë në lidhje me keto të dhena. Nëse ju nuk dëshironi që ne të përdorim të dhënat tuaja në këtë mënyrë apo t’i kaloni të dhënat tuaja te palët e treta per arsye marketingu, ju lutem klikoni në kutinë përkatëse të vendosur te forma në të cilën ne mbledhim të dhënat tuaja.

Zbulimi i informacionit tuaj

Ne mund t’ua japim informata tuaja personale palëve të treta në këtë mënyrë:

Në rast se ne shesim apo blejmë ndonjë biznes në të cilin mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale te shitësi i ardhshëm apo blerësi i biznesit.

Nëse e kemi për detyrë të zbulojmë ose të ndajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përputhen me ndonjë detyrim ligjor, klientët tanë apo të tjerët. Kjo përfshin shkëmbimin e informacionit me kompani të tjera dhe organizata për qëllimin e mbrojtjes së mashtrimit.