Politikat e Privatësisë

Ne jemi të angazhuar për të mbrojtur dhe respektuar privatësinë tuaj .

Kjo politikë (së bashku me kushtet tona të përdorimit dhe të çdo dokumenti tjetër të përdorur në të) përcakton bazat mbi të cilat ne përpunojme të dhënat personale që marrim nga ju apo që ju na ofroni. Ju lutem lexoni me kujdes në vijim për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe se si ato do të trajtohen nga ne. Ne mbajmë nje informacion themelor të caktuar kur ju vizitoni website-n tonë, njohim rëndësinë e ruajtjes së sigurisë së tij dhe ju vëmë në dijeni se çfarë do të bëjmë me të.

Kjo politikë e të vepruarit zbatohet vetëm në median tonë. Nëse largoheni nga website ynë nëpërmjet një linku apo në një mënyrë tjetër, atëherë ju bëheni pjesë e politikave të këtij institucioni në internet. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi këtë institucion online prandaj duhet të lexoni politikën e tyre të privatësisë para se të vijoni qendrimin në website-n e tyre.

Informacioni që mund te mbledhim nga ju

Ne mund te mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e mëposhtme rreth jush:

  • Informacion që ju na siguroni duke plotesuar formen perkatese ne boost.
    Kjo përfshin informacionin e dhënë në kohën e regjistrimit për të përdorur website-n tonë, pajtimin ne shërbimin tonë ose për të kërkuar shërbime të mëtejshme. Ne gjithashtu mund t’ju kërkojmë informacion kur ju raportoni një problem me website-n tonë.
  • Nëse ju na kontaktoni ne mund të mbajmë procesverbal të kësaj korrespodence.
  • Ne mund t’ju kërkojmë të plotësoni sondazhet që ne i përdorim për qëllime kërkimore, edhe pse ju nuk jeni te detyruar të reagoni ndaj tyre.
  • Detajet e vizitave tuaja në website-n tonë duke perfshire, por jo te limituara, të dhenat e navigimit, të dhënat e vendndodhjes, sistemin operues, përdorimin e shfletuesit dhe të dhënat e tjera të komunikimit nëse kjo është e nevojshme per qellimet tona apo te tjera, dhe burimi nga ju keni akses