Angular 2+ Developer

Ne po ndërtojmë një platformë të gjeneratës së fundit duke përdorur Angular 2+. Kjo platforme është në gjëndje të suportojë mijëra vizitorë në ditë, në mobile dhe në desktop. Ne po kerkojmë një developer të apasionuar, me ekperiencë dhe të drejtuar drejt rezultatit për t'iu bashkuar skuadrës tonë. Kanditati ynë ideal është një person i cili i ka filluar vetë, i cili ka aftësi të shkëlqyeshme komunikimi face-to-face dhe virtualisht. Mjedisi ynë bashkepunues mbështetet tek inovacioni dhe aftësia për të zgjidhur probleme.

Përgjegjësitë:

 • Krijimin , zhvillimin dhe dorëzimin e aplikacionit
 • Sigurimi i një përformance të lartë në mobile dhe në desktop
 • Të dokumentojë dhe testojë kodin në JavaScript, HTML and CSS
 • Koordinimin e vazhdueshmërisë së punës midis graphic designer, HTML coder, dhe vetes tuaj
 • Bashkepunim me back-end developer në proçesin e ndërtimit të RESTful API
 • Komunikim me sherbime të jashtme të web

Kërkesat:

 • Eksperiencë pune në Agile + Scrum (ne perdorim platformen JIRA)
 • Aftësi në JavaScript dhe Typescript
 • Aftësi komunikimi profesionale dhe precise
 • Njohje shumë e mirë e HTML 5, CSS 3, SCSS, Less, Angular 2 to Angular 6
 • Të krijojë module dhe komponentë të testueshëm dhe ripërdorshëm
 • Njohuri shumë të mira në CSS dhe javascript për të siguruar një përformancë të pranueshme të efekteve vizuale
 • Të shkruajë një kod të pastër dhe të qendrueshem
 • Të dokumentojë kodin duke përdorur jsdoc ose një menyrë të ngjashme
 • Eksperiencë në Angular-cli dhe në konfigurimin e tij
 • Eksperiencë në Karma & e2e
 • I aftë të punojë individualisht
 • I organizuar, i vetëmotivuar
 • Vëmendje ndaj detajeve dhe të mësojë shpejt
 • I aftë të përdore iniciativen dhe të punojë nën presion për të arritur deadline të shkurtër
 • Aftësi shumë të mira të foluri dhe të shkruari ne anglisht

Përbën avantazh:

 • Eksperiencë në Angular universal [server-side rendering]
 • Eksperiencë në Nativesript
 • Ekspozimi në Node.js + Express
 • Eksperiencë në optimizimin e kodeve dhe mirëmbajtja e webeve me shumë trafik
 • Swagger api documentation
 • Bootstrap UI framework
 • Experiencë në JIRA and Confluence
 • Njohje të SEO