JUNIOR Angular 2+ Developer

Ne po ndërtojmë një platformë të gjeneratës së fundit duke përdorur Angular 2+. Kjo platforme është në gjëndje të suportojë mijëra vizitorë në ditë, në mobile dhe në desktop. Ne po kerkojmë një developer të apasionuar për t'iu bashkuar skuadrës tonë. Kanditati ynë ideal është një person i cili i ka filluar vetë dhe ka aftësi të shkëlqyeshme komunikim. Mjedisi ynë bashkepunues mbështetet tek inovacioni dhe aftësia për të zgjidhur probleme.

Pergjgjesite:

 • Krijimin, zhvillimin dhe dorëzimin e aplikacionit
 • Të dokumentojë dhe testojë kodin në JavaScript, HTML and CSS
 • Koordinimin e vazhdueshmërisë së punës midis graphic designer, HTML coder, dhe vetes tuaj
 • Bashkepunim me back-end developer në proçesin e ndërtimit të RESTful API
 • Komunikim me sherbime të jashtme të web

Kërkesat:

 • Aftësi në JavaScript dhe Typescript
 • Aftësi komunikimi profesionale dhe precise
 • Njohje e HTML 5, CSS 3, Angular 2+
 • Të shkruajë një kod të pastër dhe të qendrueshem
 • Të dokumentojë kodin duke përdorur jsdoc ose një menyrë të ngjashme
 • I aftë të punojë individualisht
 • I organizuar, i vetëmotivuar
 • Vëmendje ndaj detajeve dhe të mësojë shpejt
 • I aftë të përdore iniciativen dhe të punojë nën presion për të arritur deadline të shkurtër
 • Aftësi shumë të mira të foluri dhe të shkruari ne anglisht

Përbën avantazh:

 • Eksperiencë në Angular universal [server-side rendering]
 • Ekspozimi në Node.js + Express
 • Bootstrap UI framework
 • Experiencë në JIRA